Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR) Eğitimleri

Tehlikeli madde taşıması sektöründe çalışan bazı sürücüler için zorunlu bazı sürücüler veya yöneticiler için gereklidir.

IHK (Münih Ticaret Odası) - Almanya'dan sertifikalı ADR Uzmanı tarafından verilmektedir...


ADR - TEMEL EĞİTİMTanım

Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Programı - Temel ADR Kursu

Amaç

Katılımcının, tehlikeli madde taşımacılığının önemini ve mevzuattan gelen zorunlulukları öğrenmesidir.

Fayda

Katılımcı, "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)" mevzuatını öğrenir.

Yöntem

Görsel malzeme kullanılarak teorik olarak verilen kurstur.

İçerik

Tehlikeli maddeler taşımacılığı mevzuatı ve genel kurallar; Evraklar, sınıflar, etiketleme ve işaretleme; Kara tankerinin yapısı; Tehlikeli madde çeşitleri; Sorumluluklar, hatalar ve cezalar; Acil durumlarda alınması gerekli önlemler...

Kural

Tehlikeli madde taşıması sektöründe çalışan üst ve ara yöneticiler, planlamacılar ve vardiya amirleri katılabilir.

Katılım

20 katılımcıyı geçmemesi tavsiye edilir.

Süre

Teorik 2 gün

Yer

Kurs dershanede verilmektedir.

Tazeleme

3 yılda bir tekrarlanması tavsiye edilir.


ADR - KARA TANKERİ SÜRÜCÜSÜ EĞİTİMİTanım

Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Programı - Kara Tankeri Sürücüleri için ADR Kursu

Amaç

Sürücünün, tehlikeli madde taşımacılığının önemini ve mevzuatın getirdiği zorunlulukları öğrenmesi ve yapılan sınav sonucu katıldığı sınıfın ADR Sertifikasını almasıdır.

Fayda

Sürücü, "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)" mevzuatını ve emniyet ilkelerini öğrenir.

Yöntem

Teorik eğitim aldıktan sonra uygulamalı olarak emniyetli dolum/boşaltım operasyonu yapılır.

İçerik

Tehlikeli maddeler taşımacılığı mevzuatı ve genel kurallar; Evraklar, sınıflar, etiketleme ve işaretleme; Kara tankerinin yapısı; Tehlikeli madde çeşitleri; Sorumluluklar, hatalar ve cezalar; Acil durumlarda alınması gerekli önlemler; Doluma hazırlık; Dolum / boşaltım operasyonu...

Kural

Bu kursa sadece 2, 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ve 9. sınıflarında uluslararası ADR sertifikası alacak sürücüler katılabilir.

Katılım

En çok 12 Sürücü katılabilir.

Süre

Teorik kısım 4,5 gün / Uygulamalı kısım 2 saat

Yer

- Teorik kısım dershanede yapılır.

- Uygulamalı kısım Dolum/Boşaltım yerlerinde yapılır.

Tazeleme

2 yılda bir tekrarlanması zorunludur.


ADR- ULUSAL EĞİTİMTanım

Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Programı - Ulusal ADR Kursu

Amaç

Katılımcının, tehlikeli madde taşımacılığının önemini ve mevzuattan gelen zorunlulukları öğrenmesidir.

Fayda

Katılımcı, "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)" ile ilgili ulusal mevzuatı öğrenir.

Yöntem

Görsel malzeme kullanılarak teorik olarak verilen kurstur.

İçerik

Tehlikeli maddeler taşımacılığı mevzuatı ve genel kurallar; Evraklar, sınıflar, etiketleme ve işaretleme ve tanker yapısı; Tehlikeli madde çeşitleri; Sorumluluklar, hatalar ve cezalar; Acil durumlarda alınması gereken önlemler; Dolum için hazırlık; Dolum/boşaltım operasyonu; Paketleme kuralları...

Kural

Tehlikeli madde taşıması sektöründe çalışan üst yöneticiler, ara yöneticiler (vardiya amirleri) ve sürücüler katılabilir.

Katılım

20 katılımcıyı geçmemesi tavsiye edilir.

Süre

Teorik olarak 2 gün

Yer

Kurs teoriktir ve dershanede verilir.

Tazeleme

2 yılda bir tekrarlanması tavsiye edilir.