hedyonetim-HEDEFLERIMIZ-pictures-thumbnail-hedeflerimiz-1-png
Yıllara göre Hedefler ve Gerçekleşme Durumları


Tanım                                                              Hedef    Gerçekleşme

Uygulamalı Antiskid ve Rollover                            
2010          2010
Sürüş Eğitimleri için Pist Sahası  

İleri Teknolojik özellikleri olan Devrilme                  
2008          2009
Eğitimi Tankeri satın alınması

DVR Yol Emniyeti Sürüş Eğitim Programı              
2008          2008
ile eğitmenlerin eğitiminin tazelenmesi

Genel Hedeflerimiz:
  • yapmakta olduğu işle ilgili hedeflerini sonuçları itibarıyla ortaya koymak
  • doğru zamanda doğru insanlara ulaşmak
Müşterilerimizin, kamunun ve çalışanlarımızın beklentileri ve gereksinimleri ile ilgili olarak hedefimiz:
  • "Hassas olan İnsan, Çevre ve Varlıkları Koruyalım!" öncelikli hedefimizi başarmak
  • Müşteri memnuniyetine hedefine kilitlemek
  • Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek
  • İhtiyaç duyan şirketlere İngilizce dokümantasyon sağlamak
  • çok kapsamlı uygulamalı sürüş eğitim merkezi oluşturmak
Faaliyet alanımızla ilgili olarak hedefimiz:
  • kurum ve organizasyonlarla ülke içinde ve dışında stratejik iş ortaklığı oluşturmaya devam etmek
  • en yüksek kalitede ve değerde hizmet sağlayarak müşterinin bağlılığını kazanmak


HED Eğitim Danışmanlık Organizasyon Hizmetinizde...

Yurtiçi ve yurtdışındaki yüzlerce kurumsal firmanın tercihi…