hedyonetim-SECPOLITIKAMIZ-pictures-thumbnail-SEC-politikamiz-1-png

Sağlık-Emniyet-Çevre (SEÇ) Yönetimi

Politika

HED Akademi, insanlara, mala ve çevreye gelecek riskleri mutlak minimuma inecek şekilde faaliyetlerini yürütür.

HED Akademi, müşterilerin, paydaşların ve toplumun güvenini kazanacak bir SEÇ performansı olmasını hedefler.

Taahhüt

HED Akademi, emniyetli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı ve iş faaliyetlerinin insanı, mülkiyeti ve çevreyi korumayı güvence altına alacak şekilde yürütmeyi taahhüt eder. Çalışanların, taşeronların ve tedarikçilerin sağlık ve emniyetinin kendi faaliyetlerinin başarılı şekilde yürümesi için gerekli olduğuna inanır. Ayrıca, paydaşların yararına olarak şunları taahhüt eder:

 • SEÇ`in tüm tehlikelerini veya yönlerini tanımlar ve değerlendirir.
 • SEÇ tehlikelerini/yönlerini risk veya etkilerini kabul edilebilir düzeye çeker.
 • Yürürlükteki tüm SEÇ mevzuatına uyar.
 • Kaza, yaralanma ve kirliliği önler.
 • Olaylara veya yaralanmalara katkısı olan koşullara ve davranışlara hoşgörü göstermez.
 • Atıkları azaltır ve kaynakları korur.
 • SEÇ performansını kaydeder ve şirket içinde yayınlar.
 • SEÇ sistemini ve performansını sürekli olarak iyileştirir.
 • SEÇ yönetimini faaliyetin önemli bir aktivitesi olarak alır.
 • Bireysel bilinci, girişimi ve açık olmayı teşvik eder.
 • İnsanlara zarar gelme riskini ortadan kaldırmak için gayret gösterir.
 • SEÇ performansı eğitim, danışmanlık ve organizasyon işlevlerine dâhildir
 • Malzemeyi ve enerjiyi verimli kullanır ve kirliliğe neden olmayarak çevreyi gözetir.
 • Tanımlanmış Etik ve SEÇ standartlarına uymak için çaba sarf eder.
Prosedür

Bu ilkeler, HED Akademi Başkanının uhdesindedir.

HED Akademi Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, bütün Eğitmenler ve İdari İşler Personeli, SEÇ yönetim sistemini gerektiği gibi uygulayarak ve oluşturarak yukarıdaki ilkelere uyumluluğu güvence altına almaktan sorumludur.

HED Akademi, işyeri güvenliği uygulamalarında her çalışanının bilgilendirilmesini ve eğitilmesini ve bütün işlerin emniyetli şekilde tamamlanmasını güvence altına almak için kaynak, araç, gereç ve tamamen tehlikesiz ortam sağlanmasını taahhüt eder.

HED Akademi çalışanlarından, emniyetsiz veya insan yaşamına tehlike oluşturan ortam veya koşullarda çalışmalarını istemeyecek veya onlara talimat vermeyecektir.

HED Akademi bireylerinde, bulundukları işyeriyle ve yürüttükleri görevle ilgili tehlikelere karşı sorumluluk bilinci vardır.

HED Akademi`nin yolda veya pist ortamında bizzat araç kullanan veya eğitim veren bireyleri, yürürlükteki emniyet gereklerine uymaktan, emniyet donanımı kullanmaktan ve önlenebilir kazaları engellemekten sorumludur.

HED Akademi çalışanları, işyeri emniyeti için tehlike oluşturan veya çevreyi tehdit eden koşulları veya uygulamaları rapor etmekten ve bu risklerin hafiflemesi için gerekli önlemleri almaktan sorumludur.


HED Eğitim Danışmanlık Organizasyon Hizmetinizde...

Yurtiçi ve yurtdışındaki yüzlerce kurumsal firmanın tercihi…