hedyonetim-SORUMLULUKLARIMIZ-pictures-thumbnail-sorumluluklar-1-png

Yasal Sorumluluklar

Yol Emniyeti konularında İşverenlerin ve Bireylerin Türk Mevzuatındaki çeşitli yükümlülükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • İşveren, çalışanların yaptıkları işe uygun gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldırmalıdır.
 • İş yerindeki riskleri sürekli saptamalı ve bu risklerin değerlendirilmesi sonucunda önlemler almalıdır.
 • Oluşabilecek her türlü tehlikeli kazaların tekrarını ya da daha büyük kazaları engelleyecek önlemleri almalıdır.
 • İşverenler, bilim ve teknolojik ilerlemelerin gerektirdiği her türlü önlemi almalı ve oluşabilecek tehlikeleri çalışanlarına öğretmelidir.
 • Taşımacılık firmaları, işe alındığında ve her beş yılda bir sürücülerine ekonomik sürüş teknikleri eğitimi aldırmalıdır.
 • Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlar, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldıklarını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • Taşıma Yetki Belgesi sahipleri bir taşıtı, nitelikli şoför ve yardımcı personel ile sefere göndermelidir.

HED Akademi, bu sorumluluklar yerine getirilmediği takdirde yasal yaptırımlar karşısında işverenlerin ve bireylerin korunmasız olduğu düşüncesindedir. Çünkü, meydana gelebilecek bir kaza sonucunda neden olunan ölüm, yaralanma veya hasar için hayıflanmanın veya çekilen vicdan azabının yanında "Sürücüm 10 yıllık deneyimli , daha önce hiç kaza yapmadı" demenin yasalar karşısında anlamı yoktur.

Ayrıca, Avrupa Parlamentosu ve Konsülünün Yönergesine göre sürücüler, kendi ehliyetlerinin sınıfındaki taşıtları emniyetli şekilde kullanabilmeleri için profesyonel eğitimle desteklenmiş bilgiye ve uygulamalı yeterlilik düzeyine ulaşmış olmalıdır. İleri sürüş eğitimleri, emniyetli sürüş kurallarını temel alır.

Daha ayrıntılı bilgilenmek için geç olmadan lütfen bizi arayınız.

Kalite Sorumluluklarımız

HED Akademi'yi daimi olarak süreç iyileştirme peşinde olmaya yönlendiren kalitedir.

HED, ortaya koyduklarının en yüksek standartta olmasını ve zaman içerisinde tutarlı olarak devam etmesini güvence altına almayı amaçlamaktadır. HED'in yaptığı her şey en yüksek kalitede olmalıdır.

HED Kadrosu da, müşterilerin beklentilerini fazlasıyla karşılamada etkin ve verimli eğitim, danışmanlık ve organizasyon hizmeti sağlamayı taahhüt etmişlerdir. Tüm operasyonlarında profesyonellik, esneklik ve sorumluluk olarak nitelenebilecek kaliteli hizmete önem verirler. Amaçları, yüksek kalitede hizmet karşılamaya götürecek olan HED'in misyonuna destek vermektir.

HED bunları başarmak için amaçlar geliştirmekte ve her Eğitmenin kalitesini idame ettirme taahhüdü vermektedir. HED, Eğitmenlerinin eğitilmesi, daha çok nitelik kazanması ve gözetilmesi ile onları desteklemeyi önemsemektedir.

HED Akademinin gelecekteki en temel amaçlarından biri Eğitmenlerin niteliklerinin ve eğitimlerinin sürecini düzenli olarak uygun ISO Düzenlemelerine göre bağımsız bir kuruluş tarafından gözetip denetletmektir.

Sosyal Sorumluluklarımız

HED Akademi aşağıdaki alanlarda sorumluluk duymaktadır:
 • yol kullanıcılarının eğitim ile geliştirilmesine inanmak
 • davranış temelli yol emniyet kültürünü önemsemek
 • yasalara, etik standartlara ve uluslararası normlara sıkıcı bağlı kalmak
 • emniyet standartları açısından kendi faaliyetlerinin doğal çevre, çalışanlar, topluluklar ve kamu üzerinde etkisi olduğunun bilincinde olmak
 • yol emniyet programlarına ve kampanyalarına iştirak ederek toplum üzerinde olumlu etki bırakmak
 • yol emniyet programları üzerinde çalışmak için kar-gütmeyen organizasyonlarla işbirliği oluşturmak
 • yol emniyet eğitim programlarını ticari müşterilerin dışındaki çocuklara, yayalara vs. uyumlu duruma getirmek
HED Akademi tarafından sosyal sorumluluk adına aşağıdaki bazı adımlar atılmıştır:
 • Devrilme Eğitimi Aracı (Kara Tankeri)
 • Emniyet Kemeri Çarpışma Simülatörü
 • Emniyet Kemeri Devrilme Simülatörü
 • Alkol ve Cep Telefonu Simülatörü
 • Kayma Aracı Simülatörü


HED Eğitim Danışmanlık Organizasyon Hizmetinizde...

Yurtiçi ve yurtdışındaki yüzlerce kurumsal firmanın tercihi…