ANA SAYFA   › KURUMSAL   › SEÇ Politikalarımız

SEÇ Politikalarımız

HED AKADEMİ olarak;
Her faaliyet alanımızda Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik konularında ulusal / uluslararası mevzuata uygun hareket etmeyi,
Sağlıklı ve emniyetli çalışma ortamı ile iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
Proaktif yaklaşımlarla çalışanlarımız ve faaliyet alanlarımızdaki çalışmalarımızdan etkilenen insanlar için sürekli iyileştirme yapmayı,
Sıfır atık uygulamaları ile geri dönüşüm sağlamayı,
Sosyal sorumluluk projeleri ile ağaçlandırma çalışmalarını sürdürmeyi,
Doğal ve işletme kaynaklarının kullanımında tasarruflu davranmayı,
Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik konularını HED Ailesi'nin her ferdinin sorumluluğu olarak görmesini sağlamayı,
Faaliyetlerimizden kaynaklı ölüm, yaralanma ve maddi kayıplara sebep olabilecek trafik kazaları konusunda riskleri belirlemeyi, trafik kazalarından kaynaklı kayıpları azaltmak üzere kontrol edilebilecek alanlarda gerekli tedbirleri almayı,
Çalışanlarımızın, ilgili tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak; geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkı sağladığı sürdürülebilir bir sağlık, emniyet ve çevre kültürü oluşturmayı,
Taahhüt ederiz.